EL-sykler og scooter

Garantitid på Evoride elsykler.

Motor, batteri og display 5 år forutsatt normalt vedlikehold.

Evighetsgaranti på ramme.